Muzeji i galerije Podgorice
Sead Đokaj, dir. JU Muzeji i galerije Podgorice
U razgovoru sa gospodinom Seadom Đokajem, direktorom JU Muzeji i galerije Podgorice, predstavljamo ovu ustanovu sa objektima koji su u njenoj nadležnosti i njihovim sadržajima. Međutim, i pored kulturnog nasljeđa, lice Podgorice puno zavisi i od drugih institucija, odnosa prema životnoj sredini, navika građana, uređenosti trgova, trotoara, terasa, ponašanja na ulici, u saobraćaju i drugih faktora koji utiču na ukupan doživljaj kvaliteta života i kulture Glavnog grada. Pored Muzeja i galerija Podgorice, tu su i druge institucije koje kreiraju kulturni život Glavnog grada.

 


 
Sead Đokaj
 
Svjedoci trajanja
Javna ustanova Muzeji i galerije Podgorice jedna je od najznačajnih ustanova kulture Glavnog grada u čijim objektima se organizuju razne manifestacije i sadržaji. U okviru svog djelokruga rada objedinjuje tri djelatnosti od posebnog javnog interesa: muzejsku, galerijsku i zaštitu kulturnih dobara, a takođe ima izvanrednu i izdavačku djelatnost. U svrhu sprovođenja osnovne djelatnosti djeluju organizacione jedinice: Sektor Muzeja grada i Muzeja Marka Miljanova na Medunu,  Sektor Moderna galerija i Galerija Rista Stijovića, i Sektor za zaštitu kulturnih dobara.
 
Duklja; staklo sa nekropole
 
Prostori u kojima se realizuju povremene muzejsko-galerijske izložbe su u glavnoj muzejskoj zgradi, u UL. Marka Miljanova br. 4, Kuslevovoj kući, Ul. Vuka Karadžica br. 8 i Galeriji Art na Trgu Nezavisnosti.  Stalna postavka Muzeja Glavnog grada prezentuje eksponate iz istorijske, arheološke, kulturno istorijske i etnografske zbirke. Uobičajena praksa muzejske djelatnosti je da se na stalnim izložbama prezentuju najvredniji i najreprezentativniji eksponati, pa je tako i kod nas. Među njima teško je izdvojiti neki kojem treba dati prednost u odnosu na ostale.
 
Gruda Boljevića - nalazi iz humke
 
Svojom ljepotom i kulturno-istrorijskim značajem posjetiocima podjednako plijeni pažnju rimsko staklo i drugi predmeti sa Duklje, helenistički zlatni nakit sa arheološkog lokaliteta Gostilj, venecijanski vez i srebrni oval s kraja XV i početka XVI vijeka (poklon poznatog crnogorskog štampara Božidara Vukovića Podgoričanina crkvi Sv. Đorđa pod Goricom), gvozdeni ključ sa tvrđave na Ribnici, zatim tradicionalno pokućstvo, oružje, nošnje i nakit sve tri konfesije sa ovih  prostora i td. Bogata ponuda stalne muzejske postavke će približiti svakom posjetiocu kulturu i običaje stanovnika ovih prostora kroz vjekove.
 
Zgrada Muzeji i galerije Podgorice
 
Muzej na Medunu
Na dvanaestak kilometara od centra Podgorice nalazi se  Muzej “Marko Miljanov” na Medunu, u kojem pored eksponata vezanih za njegov život i djelo, posjetioci mogu  vidjeti i predmete koji se odnose na  jedan broj njegovih savremenika - istaknutih ličnosti iz crnogorske istorije. Izloženi etnografski materijal, uglavnom daje dovoljno podataka za sticanje impresija o nekadašnjem životu u Kučima. Muzej je opremljen i audio vodičem, tako da je sadržaj muzej pristupačan i strancima koji dođu da ga posjete.
 
Arheološki lokalitet Duklja
Antički grad Duklja, najznačajniji urbani centar na teritoriji Crne Gore u doba rimske dominacije, prvi put se javlja pod imenom Doclea u djelima Ptolomeja u II vijeku, dok poznati rimski pisac Plinije iz I vijeka ne pominje Docleu kao naselje, iako dosta govori o ilirskom plemenu Docleati, na čijoj se teritoriji nalazila i po kojem je dobila ime. Osnovana početkom I vijeka n.e. u početku kao manji kastel koji ubrzo prerasta u veliki utvrđeni grad. Krajem I vijeka, za vrijeme vladavine Vespazijana, dobija status municipijuma. Kroz čitavu antiku i rani srednji vijek duklja je predstavljala važan politički, kulturni i religiozni centar. Razorena u katastrofalnom zemljotresu 518. godine Duklja je iznova obnovljena. Nastavlja da živi i poslije Avaro-slovenske najezde početkom VII vijeka. Međutim, dolaskom Slovena  Duklja počinje da gubi svoj dotadašnji antički karakter.
 
Duklja, staklo sa nekropole
 
Zbog svega navedenog Duklja danas predstavlja arheološki lokalitet značajan ne samo za našu državu već i širi prostor, na kojem se  u kontinuitetu  vrše arheološka istarživanja,  u skladu sa programom rada Muzeja i galerija Podgorice. Glavni grad, Balkan Heritage Foudacion i JU Muzeji i galerije Podgorice, 2016. godine potpisali su Memorandum o razumijevanju u trajanju od pet godina, dok je 2017.godine u okviru redovnih arheoloških istraživanja na Duklji, organizovana ljetnja škola arheologije “Doclea-arhaeology field school“.
 
 
Sahat Kula
Sahat kula je jedna od značajnih građevina Podgorice, kao dio nasleđa Osmanske arhitekture. Ona je jedna od četiri Sahat kule sačuvane u Crnoj Gori, koje se nalaze još u Ulcinju, Baru i Pljevljima. Sahat kulu je podigao u drugoj polovini XVIII vijeka Hadži Mehmed paša Osmanagić. Sahat kula je 1957.godine proglašena za kulturno dobro, dok je 1961.godine upisana u registar. Glavni grad je tokom 2017.godine u saradnji sa Turskom agencijom za međunarodnu saradnju i koordinaciju (TIKA) izvršio konzervaciju i restauraciju Sahat kule.
 
 
Kuća Rista Stijovića
Kuća našeg poznatog vajara Rista Stijovića nalazila se u Staroj varoši. Projektom kojim je predviđena obnova “Kuće Rista Stijovića”  planira se izgradnja izložbenog prostora u kom će biti smješten legat Rista Stijovića, koji će posjetioci moći da vide prilikom obilaska, dok je planom predviđen i prostor za organizovanje povremenih izložbi. Radovi na kući Rista Stijovića teku planiranom dinamikom. Započeti su u septembru, a kako je planirano biće završeni do kraja ove godine, kada će JU Muzeji i galerije Podgorice pristupiti  realizaciji predviđenih sadržaja.
 
 
Galerijski fondovi
Fond “Moderne galerije” i Galerije “Rista Stijovića” broji  blizu 700 umjetničkih djela. Među njima se nalaze djela najistaknutijih crnogorskih stvaralaca, kao što su: Lubarda, Milunović, Vušković, Zonjić, Prijić, Lainović, Filo, Dado, Stijović, Stanić, Vujošević, Odalović i  mnogi drugi.
 
Petar Lubarda, "Titograd"
 
Od  osnivanja do danas, u prostorijama Moderne galerije izlagali su najznačajniji likovni stvaraoci iz Crne Gore i inostranstva. Cilj nam je da  predstavimo likovne stvaraoce koji su svojim djelom aktivno učestovali u stvaranju savremene likovne scene kako crnogorske, tako i drugih sredina. Kao posebno značajno ističemo tradicionalno predstavljanje mladih stvaralaca, sa posebnim osvrtom na studente Likovne akademije sa Cetinja.
 
 
Pluća Glavnog grada
Pored JU Muzeji i Galerije  Podgorice, Glavni grad ima prelijepo  prirodno okruženje sa svojim sadržajima za ljubitelje zdravog načina života. Tu su Gorica i Ljubović zbog panoramskog pogleda na Podgoricu i okolinu kao i  kanjon rijeke Cijevne na koji bi trebalo gledati kao buduće zaštićeno prirodno dobro.
 
Pored navedenih lokaliteta i institucija, Podgorica ima još institucija i organizacija iz domena civilnog sektora  koje svojim sadržajem i aktivnostima kreiraju kulturni sadržaj građanima i gostima Glavnog grada. Moramo svi zajedničkim naporima dati doprinos da nam Glavni grad bude ljepši, sadrđžajniji i da odiše kulturnim vrijednostima koje traju.
 
 
Magazin Renome | 2014 all rights reserved | powered by InfoBit