Koledari
PJEVAJU KOLEDE OD RIMLJANA DO DANAS
Iz vremena kada su u ovim krajevima bili Rimljani, narodni je običaj da oko Nove godine maskirani mladići — koledari, igraju po selu i pjevaju pjesme – kolede koje su vezane za zimu.  
 Pretpostavlja se da ovaj naziv potiče od rimskih kalendi svečanosti na kojima se igralo i pjevalo u čast prvog  mjeseca Nove godine. Većina tih pjesama je davno zaboravljena zato što se nijesu zapisivale, ali jedna je sačuvana i pjevala se i u Risnu "Tri su ‘tice" koje je zapisao Franjo Kuhač....
 
 
(Kompletan tekst u štampanom izdanju Renome br. 8.)
 
 
Magazin Renome | 2014 all rights reserved | powered by InfoBit